Predmetnik

Predmetnik

A-OBVEZNI PROGRAM

Predmet / št. ur tedensko

1. r

2. r

3. r

4. r

5. r

6. r

7. r

8. r

9. r

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

Tuji jezik

 

2

2

2

3

4

4

3

3

Likovna umetnost

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Glasbena umetnost

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

Družba

 

 

 

2

3

 

 

 

 

Geografija

 

 

 

 

 

1

2

1,5

2

Zgodovina

 

 

 

 

 

1

2

2

2

Domovinska in državljanska kultura in etika

 

 

 

 

1

1

 

Spoznavanje okolja

3

3

3

 

 

 

 

 

 

Fizika

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Kemija

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Biologija

 

 

 

 

 

 

 

1,5

2

Naravoslovje

 

 

 

 

 

2

3

 

 

Naravoslovje in tehnika

 

 

 

3

3

 

 

 

 

Tehnika in tehnologija

 

 

 

 

 

2

1

1

 

Gospodinjstvo

 

 

 

 

1

1,5

 

 

 

Šport

3

3

3

3

3

3

2

2

2

Izbirni predmeti

 

 

 

 

 

 

2/3

2/3

2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Število predmetov

6

7

7

8

9

11

12/13/14

14/15/16

12/13/14

Število ur tedensko

20

23

24

23,5

25,5

25,5

27/28

27,5/28,5

27,5/28,5

Število tednov pouka

35

35

35

35

35

35

35

35

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddelčna skupnost

0

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnevi dejavnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

3

3

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Število tednov dejavnosti

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

B-RAZŠIRJENI PROGRAM

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

1. r

2. r

3. r

4. r

5. r

6. r

7. r

8. r

9. r

Prvi tuji jezik

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi tuji jezik

 

 

 

 

 

 

2

2

2

DRUGI TUJI JEZIK ali UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHMIKA

 

 

 

2/1

2/1

2/1

 

 

 

Individualna in skupinska pomoč učencem

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Dopolnilni in dodatni pouk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Interesne dejavnosti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT