Novice

VPIS V PRVI RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

  VPIS

Vpis prvošolcev za šolsko leto 2017/2018 bo potekal v začetku februarja. Starši in bodoči prvošolci boste k vpisu pisno povabljeni.

POGOJI ZA VPIS

V skladu z Zakonom o osnovni šoli morate starši obvezno vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Za šolsko leto 2017/2018 bomo tako vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Starši ste po zakonu dolžni vpisati otroka v svojem matičnem šolskem okolišu, ki je v vašem primeru okoliš OŠ Frana Albrehta Kamnik.

VPIS V ŠOLO ZUNAJ ŠOLSKEGA OKOLIŠA

V primeru, da želite otroka vpisati na šolo v drugem šolskem okolišu, morate na matični šoli vpis vseeno opraviti, nato pa na želeno šolo v roku 14-ih dni po izteku roka za vpis nasloviti pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prepis. Enak postopek velja za starše, ki želite vpisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka. O vlogi za prepis odloča zaprošena šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva.

UGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI IN ODLOŽITEV ŠOLANJA

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagate odložitev šolanja, ker menite, da vaš otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. V primeru, da želite všolanje odložiti za eno leto, ob vpisu oddajte pisno vlogo za pričetek ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v šolo.

Vir:  Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, spremembe in dopolnitve Ur. l. RS, št. 102/07),

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter mreže glasbenih šol (Ur. l. RS, št. 16/98, 27/99, 134/2003).

Dodatne informacije:

Andreja Ortl, svetovalna delavka

tel.: 01/839 63 06

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT