Novice

ŽIVIMO ŠOLO PRIHODNOSTI

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je 18. aprila 2019 pripravil zanimiv dogodek. Skupine učencev in dijakov iz osmih šol so demonstrirale, kakšen pouk si želijo in pričakujejo v prihodnosti. V triletnem mednarodnem projektu Erasmus+ Glas učenca – most do učenja so preskušali in ustvarjali pogoje, v katerih učenci sooblikujejo pouk in učenje, gradijo partnerski odnos in prevzemajo odgovornost za svoje učenje.

Med drugim so poskušali odgovoriti na vprašanja: Kako poteka pouk, kjer lahko vsak učenec prispeva svoje predloge, zamisli in želje? Kako učitelji v pouk vključijo vsakega učenca? Kako vpliva odnos med učiteljem in učenci na učenje ter pridobivanje znanja? Kaj spodbuja učence k prevzemanju učne odgovornosti?

Učitelji, ki so spremenili svoj način poučevanja, so spregovorili o pouku, pri katerem učenci gradijo kakovostno znanje, ki temelji na razumevanju, in svojiih izkušnjah ter o pouku, h kateremu učenci radi prihajajo. Predstavitve se je udeležila tudi Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V projektu Erasmus+ Glas učenca – most do učenja sodelujejo vodilne institucije s področja vzgoje in izobraževanja petih evropskih držav: Irske, Madžarske, Nizozemske, Slovenije in Združenega kraljestva. V Sloveniji je v projektu sodelovalo osem osnovnih in srednja šola.

Delo in poglede Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik je predstavilo 15 učenk in učencev, učiteljica Jana Trebušak in ravnatelj Rafko Lah.

Več informacij je vidnih na spodnjih povezavah.

https://www.zrss.si/objava/zivimo-solo-prihodnosti

https://novice.sio.si/2019/04/18/zivimo-solo-prihodnosti/

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT