Novice

VPIS V 1. RAZRED

  • Koga vpisujemo v 1. razred?

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 81/2006, 102/2007) morate starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Februarja 2019 bomo torej v 1. razred za šol. leto 2019/20 vpisovali vse otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2013.

  • Kdaj in kako vpis poteka?

Vpis v 1. razred poteka predvidoma v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Otroci oz. njihovi starši dobijo vabilo o vpisu na dom.

Vpis poteka v prostorih šolske svetovalne službe matične šole. Starši na vpis pripeljite tudi otroka. S seboj na vpogled prinesete otrokov osebni dokument ali rojstni list.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, ki so vpisani v prvi razred, izda potrdilo o šolanju oziroma obvestilo o odložitvi začetka šolanja.

  • Šolski okoliš

Šolski okoliš OŠ Frana Albrehta zajema:

Matična šola: obsega KS Center, KS Novi trg (Bevkova ulica, Lobodova ulica, Novi trg, Palovška cesta) in KS Perovo (Zikova ulica; začasni skupni šolski okoliš z OŠ Toma Brejca).

Podružnična šola Mekinje: obsega KS Mekinje.

Podružnična šola Nevlje: obsega KS Nevlje.

Podružnična šola Tunjice: obsega KS Tunjice.

Podružnična šola Vranja Peč: obsega KS Vranja Peč.

 

Starši ste po zakonu obvezani vpisati otroka v svojem matičnem šolskem okolišu (stalno ali začasno prebivališče).

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v šolski okoliš OŠ Frana Albrehta, obvezno vpišete otroka pri nas, na izbrano šolo pa naslovite pisno vlogo, v kateri navedete razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite otroka vpisati v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Pri nas oddate pisno vlogo najkasneje do 14. marca 2019. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

  • Odložitev šolanja

V primeru, da razmišljate o odložitvi šolanja za eno leto, nekaj osnovnih informacij:

  • Odlog šolanja je možen na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
  • V primeru, ko je vložen predlog za odlog šolanja, je ugotavljanje pripravljenosti za vstop v šolo obvezno.
  • Končno odločitev o odložitvi šolanja oz. o všolanju sprejme Komisija za sprejem prvošolcev v sestavi: svetovalna služba, vrtec, v katerega je otrok vključen,  in šolska zdravnica.

Če razmišljate o odložitvi šolanja, ob vpisu oz. najkasneje do 1. marca na šolo naslovite pisno vlogo za odložitev šolanja, na podlagi katere stečejo vsi potrebni postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka na vstop v šolo.

  • Zdravniški pregled pred vstopom v šolo

Pred vstopom v 1. razred morajo otroci opraviti zdravniški pregled. Za otroke, ki se vpisujejo v 1. razred OŠ Frana Albrehta, zdravniške preglede opravljajo v ZD dr. Julija Polca Kamnik, ne glede na to, kje ima otrok izbranega osebnega pediatra. Vabilo na zdravniški pregled boste prejeli s strani ZD dr. Julija Polca Kamnik, predvidoma so zdravniški pregledi izvedeni v mesecu marcu ali aprilu.

Za kakršne koli dodatne informacije o vpisu vam je na voljo svetovalna delavka Andreja Ortl .

E naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in tel. številka 01/839 63 06.

 

Povzeto po Zakonu o osnovni šoli. Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13,46/16-ZOFVI-L ).

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT