Novice

PETOŠOLCI IN KOLESARSKI IZPIT

Kot vsako leto, nas je tudi letos, poleg ostalih dogodivščin, čakalo tudi opravljanje kolesarskega izpita. Smo že dovolj odgovorni, radi se vozimo s kolesom, zato menim, da je pravi čas za opravljanje te naloge. Vendar menim, da je prav, da se najprej poučimo o prometnih predpisih, se preizkusimo v kolesarskih spretnostih, opravimo izpit, šele nato pa se samostojno vozimo s kolesom. Nikoli pa ne smemo pozabiti na kolesarsko čelado.

Opravljanje te naloge je potekalo tako, da nam je najprej učitelj mentor razlagal o prometu in varnosti na cesti, v šoli in doma smo reševali naloge v delovnem zvezku, svoje spretnosti smo dokazali na kolesarskem poligonu. Teoretični del izpita smo opravili računalniško. Nekateri so bili bolj uspešni in so ga opravili prvič, nekateri pa so se morali malo bolj potruditi in so ga opravljali večkrat. Nato so sledile praktične vaje na cesti, za tem pa opravljanje še tega dela izpita. Da je bilo poskrbljeno za našo varnost smo imeli odsevna oblačila, čelade kot obvezni del opreme, vozili smo v manjših skupinah, občasno pa so nam pomagali tudi starši.
Učitelj mentor petošolcev centralne šole je bil Simeon Klokočovnik in se mu za ves njegov trud in potrpežljivost lepo zahvaljujemo. Kolesarski izpit pa so opravljali tudi na podružničnih šolah, pod vodstvom  drugih učiteljev.
Varno in srečno vožnjo ter lepe in vesele počitnice.        Lara Ošap 5.b

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT