Zeleni Franček

EKOŠOLA - ZELENI FRANČEK

ZELENI FRANČEK

Na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik smo v šolskem letu 2013/2014 začeli z izvajanjem šolskega projekta ZELENI FRANČEK, s katerim večjo pozornost namenjamo ekološki ozaveščenosti učencev. K temu pripomorejo različne dejavnosti, ki smo jih že izvajali in bomo z njimi nadaljevali tudi v šolskem letu 2014/2015, ter številne nove dejavnosti, ki bodo pripomogle k temu, da bodo naši učenci postajali okoljsko odgovorni ljudje. Smo šola, ki spodbuja ekološko ozaveščenost otrok, zato smo v projekt vključeni učenci, učitelji, strokovni delavci šole, vodstvo šole in starši.

 

 DEJAVNOSTI, KI JIH BOMO IZVAJALI V ŠOLSKEM LETU 2014/2015:

 -          ločevanje odpadkov,

-          zbiranje baterij,

-          zbiranje kartuš in tonerjev,

-          zbiranje zamaškov,

-          zbiranje papirja,

-          varčevanje z energijo (ustrezna osvetlitev, ugašanje elektronskih naprav,     pravilno zračenje, dežurni učenec gre na začetku vsake šolske ure po hodnikih in ugasne luči),

-          varčevanje z vodo,

-          varčevanje z rabo brisačk (uporaba sušilcev za roke),

-          skrb za zdravje in dobro počutje (minuta za zdravje, spodbujanje pitja vode, uživanje sadja),

-          transport (organizacija dnevov dejavnosti v okolici šole),

-          sodelovanje v projektih (Zdravošolec, Modri Jan),

-          dejavnosti v sklopu okoljske vzgoje (obisk smetišča, eko kviz, eko igrica, eko filmi),

-          izdelava piktogramov pri okoljski vzgoji,

-          Frančkov kotiček s panojem v avli,

-          objava ekoloških dejavnosti na spletni strani šole,

-          eko stojnica na sejmih,

-          Frančkov kotiček v knjižnici,

-          Frančkova bralna značka,

-          zeliščni vrt na matični šoli,

-          gojenje lončnic in izdelava okrasnih lončkov,

-          razredna ura na temo ODNOS DO ŽIVALI in zbiranje zaprte hrane za pse in mačke za zavetišče v Horjulu (6. 10. 2014 do. 10. 10. 2014),

-          dejavnosti v tednu zmanjševanja odpadkov (22. 11. do 30. 11. 2014),

-          Frančkov šolski literarni natečaj – eko strip,

-          sodelovanje na Eko kvizu,

-          čiščenje okolice šole (Očistimo Slovenijo),

-          Frančkov tematski dan na temo ENERGIJA in ogled e-transformerja – 22. april 2015.

Glavna naloga Zelenega Frančka je okoljsko ozaveščanje otrok, staršev in vseh zaposlenih. S projektom bomo bogatili odnos otrok do narave in jim dali priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT