Zeleni Franček

EKO bralna značka

ZELENI FRANČEK: Frančkova bralna značka

Frančkova bralna značka se zaključi vsako leto KONEC MAJA.

Pod Več najdete priporočilne sezname.

EKOŠOLA - ZELENI FRANČEK

ZELENI FRANČEK

Na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik smo v šolskem letu 2013/2014 začeli z izvajanjem šolskega projekta ZELENI FRANČEK, s katerim večjo pozornost namenjamo ekološki ozaveščenosti učencev. K temu pripomorejo različne dejavnosti, ki smo jih že izvajali in bomo z njimi nadaljevali tudi v šolskem letu 2014/2015, ter številne nove dejavnosti, ki bodo pripomogle k temu, da bodo naši učenci postajali okoljsko odgovorni ljudje. Smo šola, ki spodbuja ekološko ozaveščenost otrok, zato smo v projekt vključeni učenci, učitelji, strokovni delavci šole, vodstvo šole in starši.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT