Domov

 

1. UPRAVITELJ ŠPORTNE DVORANE JE OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA.

2. ŠPORTNA DVORANA SE UPORABLJA V SKLADU S SPREJETIM URNIKOM VADBE. OPOZARJAMO NA TOČNOST PRIHODA NA VADBO ( NAJVEČ 10 MINUT PRED PRIČETKOM) IN ODHODA IZ OBJEKTA (NAJKASNEJE 20 MINUT PO IZTEKU VADBE).

3. SAMOVOLJNA ZAMENJAVA URNIKA BREZ VEDNOSTI UPRAVLJALCA NI DOVOLJENA.

4. OSEBE IN SKUPINE, KI PO URNIKU NIMAJO VADBE, V DVORANI NISO ZAŽELJENE.

5. VSTOP V DVORANO JE DOVOLJEN LE ORGANIZIRANIM SKUPINAM  POD VODSTVOM POLNOLETNE VODJE SKUPINE (TRENER, VADITELJ, UČITELJ…), KI POSKRBI, DA SO UDELEŽENCI V ŠPORTNI OPREMI IN V ČISTI ŠPORTNI OBUTVI.

6.VODJA SKUPINE OZ. TRENER JE ODGOVOREN ZA SKUPINO, DOKLER VSI IZ NJEGOVE SKUPINE NE ZAPUSTIJO OBJEKTA. PRAV TAKO JE ODGOVOREN ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE NA IGRALNI POVRŠINI KOT TUDI V GARDEROBI IN NA HODNIKIH.

7. KLJUČ GARDEROBE DOBI VODJA SKUPINE PRI SLUŽBENI OSEBI UPRAVLJALCA DVORANE (HIŠNIK ALI ČISTILKA). ZA MOREBITNE NEVŠEČNOSTI ZARADI ODPRTE GARDEROBE, UPRAVLJALEC NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI.

8. ŠPORTNE REKVIZITE IN NAPRAVE ZA VADBO PRIPRAVLJA IN POSPRAVLJA VSAKA VADBENA SKUPINA/EKIPA ZASE POD VODSTVOM VODJE SKUPINE TER V SODELOVANJU S SLUŽBENO OSEBO.

9. S SEMAFORJEM V DVORANI LAHKO UPRAVLJA LE OD UPRAVLJALCA POOBLAŠČENA OSEBA.

10. ZA VSAKO URO VADBE SE VODI DNEVNIK V KATEREGA SE VPIŠEJO TUDI MOREBITNE POŠKODBE INVENTARJA. DNEVNIK JE PO KONČANI VADBI DOLŽAN PODPISATI VODJA SKUPINE.

11. V ŠPORTNO DVORANO JE PREPOVEDANO VNAŠATI HRANO, PIJAČO IN ALKOHOL. PRAV TAKO JE V DVORANI PREPOVEDANO KADITI.

12. OSEBAM POD VPLIVOM ALKOHOLA VSTOP NI DOVOLJEN.

13. ZA ČAS TEKEM GLEDALCI VSTOPAJO NA TRIBUNO SKOZI GLAVNI VHOD IN VHOD NA TRIBUNO. ORGANIZATOR TEKME MORA POSKRBETI ZA RED NA TRIBUNI, ZAGOTOVITI REDARJE, ZAGOTAVLJATI URESNIČEVANJE TEGA HIŠNEGA REDA TER UPOŠTEVATI VSE VARNOSTNE UKREPE V SKLADU S POŽARNIM REDOM.

14 . OSEBE ALI SKUPINE, KI BODO Z NEPRIMERNIM VEDENJEM MOTILE REDNO VADBO IN KI NE BODO UPOŠTEVALE HIŠNEGA REDA IN NAVODIL SLUŽBENEGA OSEBJA, BODO ODSTRANJENE IZ OBJEKTA IN JIM NE BO DOVOLJENA NADALJNA VADBA V DVORANI.

15. KRŠITELJE HIŠNEGA REDA SE NAJPREJ PISNO OPOZORI. PRI PONOVNI KRŠITVI ALI NESPOŠTOVANJU HIŠNEGA REDA SE JIM PREPOVE NADALJNA UPORABA ŠPORTNE DVORANE.

16. ZA VSE NASTALE TEŽAVE, KI NISO DIREKTNO ZAJETI V HIŠNEM REDU, SE OBRNITE NA SLUŽBENO OSEBJE ALI STROKOVNO SLUŽBO UPRAVLJALCA.

 

Kamnik, avgust 2011                                           Vodstvo OŠ Frana Albrehta Kamnik

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT