Domov

1.   GIBANJE V ŠP. DVORANI BREZ PRISOTNOSTI UČITELJA, VADITELJA, TRENERJA NI DOVOLJENA.

2.   UČENCI 1.-4.R, KI OBISKUJEJO VADBO SPLOŠNE ŠPORTNE VZGOJE, LAHKO ČAKAJO NAJVEČ 10 MINUT PRED PRIČETKOV VADBE V PROSTORU PRED TELOVADNICO. NATO SKUPAJ Z UČITELJEM ODIDEJO V GARDEROBE IN POČAKAJO V NJEJ TOLIKO ČASA, DA JIH UČITELJ POVABI V TELOVADNICO.

3.   UČENCI OD 5.-9.R MORAJO NA SVOJEGA UČITELJA ČAKATI PRED VHODOM V ŠOLO OZIROMA V SPODNJI AVLI ŠOLE. NATO SKUPAJ Z NJIM ODIDEJO V GARDEROBE IN POČAKAJO V NJEJ TOLIKO ČASA, DA JIH UČITELJ POVABI V TELOVADNICO.

4.   V PRIMERU KRŠENJA PRAVIL SE UKREPA PO NASLEDNJEM POSTOPKU :

  • UČENEC NA DAN PREKRŠKA NE SME PRISOSTVOVATI VADBI,
  • O PREKRŠKU OBVESTIMO STARŠE, UČENCA PA NAPOTIMO NA RAZGOVOR K PREDSEDNIKU »ŠŠD IGRA«.

5.   V PRIMERU, DA VADBA ODPADE, BO NAJKASNEJE TISTI DAN NA OGLASNI DESKI »ŠŠD IGRA« VISELO OBVESTILO.

 

Kamnik, avgust 2007                                                                         

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT