Knjižnica

Knjižnica se predstavi

Sreča je kot metulj,

ki ga ne moreš uloviti,

če pa mirno obsediš,

lahko sede nate.

Nathaniel Hawthorne.

 

   Šolska knjižnica

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik

 

VSEM MALIM IN VELIKIM BRALCEM

Knjižnica je namenjena učencem in vsem zaposlenim OŠ Frana Albrehta Kamnik. Odprta je za vse male in velike, ki iščete znanje, informacije in zabavo v naši hiši učenosti.

 

POSLANSTVO KNJIŽNICE

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Knjižnica deluje na centralni šoli in na vseh podružnicah.

Naročanje in obdelava gradiva deluje centralizirano, izposoja pa po prilagojenem urniku na vseh lokacijah. Za vse segmente bibliotekarskega dela se je uporabljal program WinKnj, ki omogoča obdelavo, izposojo in iskanje gradiva. V tem šolskem letu pa moramo zaradi Zakona o knjižničarstvu opraviti prehod na knjižnično-informacijski sistem Cobiss. Delo v knjižnici bo temu prilagojeno, vendar se bomo potrudili, da posebnih sprememb za uporabnike ne bo.

 

KAKO POSTANEŠ ČLAN KNJIŽNICE?

Zelo preprosto. Učenci ob vpisu prejmete izkaznico, ki velja vsa leta šolanja. Izkaznico ob vsakem obisku pokažeš knjižničarki, zato je ne izgubi, sicer si ne boš mogel izposojati gradiva. Lahko pa naročiš novo, ki jo moraš plačati.

 

KDAJ LAHKO PRIDEŠ V KNJIŽNICO?

V knjižnico lahko prideš vsak dan. 

 

URNIK IZPOSOJE ZA UČENCE

DAN

Matična šola

Podružnične šole

PONEDELJEK

7.30 – 14.00

--------

TOREK

7.30 – 14.00

--------

SREDA

7.30 – 14.00

Tunjice: 9.55 (na 14 dni)

Mekinje: 11.55 (vsak teden)

ČETRTEK

7.30 – 14.00

Nevlje: 7.30 (vsak teden)

Vranja Peč: 9.55 (na 14 dni)

PETEK

7.30 – 14.00

--------

 

Datumi izposoje v TUNJICAH in na VRANJI PEČI za šolsko leto 2018/19

 

TUNJICE: sreda, ob 9.55

VRANJA PEČ: četrtek, ob 9.55

September 2018

19

20

Oktober 2018

3, 17

4, 18

November 2018

14, 28

15, 29

December 2018

12

13

Januar 2019

9, 23

10, 24

Februar 2019

6, 20

7, 21

Marec 2019

6, 20

7, 21

April 2019

3, 17

4, 18

Maj 2019

15, 29

16, 30

Junij 2019

/

/

 

KAJ SI LAHKO IZPOSODIŠ?

Dobro vprašanje. Vsega si namreč v knjižnici ne moreš izposoditi. Lahko izbereš knjige, kasete, zgoščenke. Hudo učenih in težkih knjig (slovarji, leksikoni, enciklopedije…) ter revij pa ne moreš nesti domov. Lahko pa jih prebereš in si jih ogledaš v čitalnici knjižnice.

 

KOLIKO ČASA IMAŠ LAHKO IZPOSOJENE KNJIGE?

Rok izposoje za knjige je tri tedne, za kasete, zgoščenke, CD-ROM-e pa en teden.

Vse gradivo, razen domačega branja, lahko enkrat podaljšaš, tudi po telefonu 01 8396310.

 

KAJ PA, ČE KNJIGO IZGUBIŠ?

Če ti knjigo slučajno odnesejo Raztresenci, Pozabljivci ali Uničevalci, moraš kupiti novo. 

 

KAJ VSE SE TOREJ DOGAJA V NAŠI ŠOLSKI KNJIŽNICI?

 • izposoja gradiva
 • knjižne razstave
 • bralna značka
 • knjižnična informacijska znanja
 • tedenska šolska kronika in šolski Almanah
 • koordinacija kulturnih dejavnosti
 • sodelovanje na natečajih
 • učbeniški sklad 

 

GRADIVO 

Knjižnica ima 20.000 enot gradiva – leposlovnih in poučnih knjig, učbenikov, avdio in video kaset, zgoščenk. Naročenih je tudi nekaj naslovov revij in časopisov, za učitelje predvsem s pedagoškega področja.  

 

KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE

je medpredmetna povezava štiri ure letno za vsak razred. Učitelj predmeta in knjižničar jih izvajata skupaj. V prvem triletju se učenci navajajo na izposojo gradiva, poslušajo pravljice, nato sledi seznanitev s poučno literaturo in iskanje informacij. V tretjem triletju se učenci seznanijo s samostojnim učenjem s pomočjo informacijskih virov, z oblikovanjem plakatov in seminarskih nalog ter iskanjem po bazah podatkov.

 

UČBENIŠKI SKLAD

Omogoča brezplačno izposojo učbenikov vsem učencem OŠ Frana Albrehta. Izbor učbenikov vsako šolsko leto pripravijo strokovni aktivi učiteljev. Veljaven seznam izbranih učbenikov, delovnih zvezkov ter šolskih potrebščin šola objavi na spletni strani, na vseh oglasnih deskah za starše in ga sporoči knjigarnam v Kamniku.

Vsi učenci so načeloma vključeni v učbeniški sklad. Učenci, ki si ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, prinesejo izpolnjeno izjavo o neizposoji.

Ob koncu šolskega leta je vsak učenec, ki vrne poškodovan ali uničen učbenik oziroma ga ne vrne, dolžan po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov poravnati odškodnino. Odškodnina se zaračuna na položnici za mesec junij.

Maja 2017 je bil sprejet nov Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov. Ena izmed novosti tega pravilnika je ta, da starši prvošolcev kupijo le šolske potrebščine, saj delovne zvezke za prvošolce kupi šola. Nakup financira MIZŠ. Prvošolci so iz sklada brezplačno izposodijo tudi učbenike. Vse učbeniško gradivo prvošolci ob koncu pouka vrnejo.

Upravljavki učbeniškega sklada sta Tadeja Česen Šink in Irena Milivojevič Kotnik.

 

OPOZORILO NA ODGOVORNO RAVNANJE Z MEDIJI

- Prosimo, da zvočne kasete in videokasete prevrtiš na začetek.

- Prosimo, da si pri jemanju plošč iz škatel pazljiv, ker te ob nepravilnem ravnanju lahko poškoduješ. Z rahlim pritiskom na gumb na sredini se plošča avtomatično dvigne, zato je ne vleci iz škatle na silo.

Tudi pri vračanju plošče v škatlo bodi pazljiv. V primeru poškodb zaračunamo odškodnino.

- Knjižnica ne prevzema odgovornosti za nobeno škodo, ki bi nastala na napravah kot posledica uporabe video-, avdio- in CD- medijev.

 

NEKAJ BONTONSKIH NASVETOV

V knjižnici NE:

 • ne plezamo po policah in drug po drugem,
 • se ne prerivamo med policami,
 • ne uporabljamo glasilk s polno močjo,
 • ne razbijamo z vrati…

V knjižnici DA:

 • smo prijazni in si v miru izbiramo knjige,
 • sedimo za mizo in v miru beremo knjige ali listamo revije,
 • kadar ne najdemo gradiva, za pomoč prosimo knjižničarko,
 • izbiramo naj knjigo…

 

PRAKTIČNI NASVETI ZA RAVNANJE S KNJIGAMI

NE:

 • s knjigami ne tepemo mlajših sestric in bratcev,
 • ne trgamo in ne ceframo jih,
 • ne malicamo ob njih,
 • ne delamo jim ušes. 

PAČ PA:

 • hranimo jih na suhem na knjižni polici ali v predalu,
 • pazimo, da najmlajši družinski člani po knjigah ne rišejo,
 • predvsem pa jih preberemo in pravočasno vrnemo. 

 

KNJIŽNIČARKI

V knjižnici delava Tadeja Česen Šink in Irena Milivojevič Kotnik. Če bi naju karkoli rad vprašal ali uredil, naju lahko pokličeš po telefonu 01/8396310.

 Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik 

Šolska knjižnica

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT