Knjižnica

Knjižnični red

Na osnovi hišnega reda OŠ Frana Albrehta Kamnik, ki je bil sprejet 1. septembra 2007 in šolskih pravil, ki so bila prav tako sprejeta 1. septembra 2007, je Svet šole OŠ Frana Albrehta na seji dne, 19. marca 2009, sprejel Knjižnični red knjižnice OŠ Frana Albrehta Kamnik.

Na seji dne, 29. septembra 2011, je Svet šole sprejel spremembe in dopolnila h Knjižničnemu redu.

 

knjinini_red_2011

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT